Google Website Translator Gadget

marți, 19 aprilie 2011

Conventiile civile.Atentie ,au legalitate limitata .

    Dorind să nu încheie un contract individual de muncă,multe firme caută forme alternative cum ar fi convenţiile civile, care pot  însemna acelaşi lucru cu contractul de colaborare sau contractul de prestări servicii.
    Convenţiile civile se pot încheia numai pentru o prestaţie unică .

  Aspecte privind legalitatea :
-singurele reglementări referitoare la aceste contracte sunt cele din Codul Civil privind locaţiunea lucrărilor (art. 1.470-1.490).
-Potrivit art. 1470 din Codul Civil, există trei feluri de locaţiuni ale lucrărilor:
1. cea prin care persoanele se obligă a pune lucrările lor în serviciul altora;
2. cea a cărăuşilor şi a căpitanilor de corăbii, care se însărcinează cu transportul persoanelor sau al lucrurilor;
3. cea a întreprinzătorilor de lucrări.

Update 19.06.2012:Încheierea unei convenţii civile poate fi făcută cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
- activitatea desfăşurată în baza convenţiei civile să aibă caracter ocazional, întâmplător, conjunctural, şi uneori urgent;
- totodată, activitatea desfăşurată pe bază de convenţie civilă să nu fie înscrisă în obiectul de activitate al societăţii şi nici prevăzută a se realiza prin posturile cuprinse în statul de funcţii al societăţii;
- în cazul unei activităţi desfăşurate pe bază de convenţie civilă nu se pot stabili cu exactitate: timpul de muncă, mijloacele prin care este realizată activitatea, precum şi alte elemente similare;
- când,pentru realizarea unei activităţi desfăşurate pe baza unei convenţii civile, angajarea prin contract individual de muncă  sau cu timp parţial pe perioadă determinată nu se justifică;
- obiectul convenţiei civile trebuie să aibă la bază un raport juridic de "a da" sau de "a face" ceva până la un anumit termen, fără stipularea perioadei sau a timpului de muncă;
- convenţiile civile nu pot fi încheiate pentru desfăşurarea unei activităţi care, în acelaşi timp, se desfăşoară în societatea respectivă prin încheierea de contracte individuale de muncă, indiferent că acestea sunt cu fracţiune de normă sau cu timp integral, pe perioadă nedeterminată sau determinată.

Tipuri de convenţii civile
A.Convenţiile civile cu persoane fizice neautorizate. Sunt ilegale pentru că maschează contractul de muncă nu oferă protecţie salariatului în nicio privinţă. Persoana fizică neautorizată, angajată pe bază de convenţie civilă, nu are practic niciun drept.Fiind un raport de drept civil, şi nu de dreptul muncii.
B.Convenţiile civile încheiate cu persoane fizice autorizate .Exceptând contabili, traducători, avocaţi, consultanţi fiscali, notari, pentru că aceştia exercită profesii independente reglementate prin legi speciale. (OUG44/2008),nici acestea nu pot masca un contract de muncă,pentru că un asemenea  contract este posibil doar pentru o prestaţie unică, ocazională, şi nu pentru activităţi regulate, desfăşurate pe o perioadă de timp nelimitată sau mai lungă decât cere prestaţia respectivă.
    (ANAF) şi-a exprimat clar punctul de vedere când a sancţionat cluburile de fotbal pentru că angajau sportivi profesionişti, contabili, şoferi, electricieni etc. pe bază de convenţii civile .
    În concluzie ,singurele convenţii civile ,de prestări servicii se pot încheia doar cu PFA în condiţiile legii.
Sursa : saptămina financiara 
       Convenţia civilă a fost abrogată odată cu apariţia noului cod al muncii. Printr-un artificiu s-a mai putut presta activitate în afară contractului individual de muncă, prin convenţie cu durată de până în două ore pe zi, până la modificarea Codului muncii adusă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2006. De la această ultimă modificare, practic, nu se mai poate presta activitate în temeiul unei convenţii civile decât cu caracter întâmplător.
Impozitarea convenţiilor civile se face prin reţinere la sursă .Impozitul aferent convenţiei civile , de 16%, este reţinut de beneficiar , prestatorul primind  suma netă, urmând că beneficiarul să declare şi să vireze impozitul.
Obligaţiile beneficiarului sunt :
-sa întocmească "Adeverinţa privind venitul realizat“ pe anul precedent şi să o elibereze prestatorului până pe 28 februarie anul următor.
- este obligat să întocmească şi să depună la fisc declaraţia 205 privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit.
-este obligat să vireze impozitul declarat.
Opinia  unui specialist privind tratamentul fiscal al conventiilor civile,dupa intrarea in vigoare a noului Cod Civil si modificare art. 52 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. a) din Codul fiscal


Niciun comentariu: