Google Website Translator Gadget

luni, 11 aprilie 2011

Proiect de Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF Nr. 1786/2010

Art. I – Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu
privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 5 mai 2010, se modifică şi se completează, după
cum urmează :
1. Art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, a unei persoane impozabile se
consideră valabilă începând cu:
a) prima zi a lunii următoare celei în care s-a comunicat persoanei impozabile
Decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru alte situaţii decât cele de
la lit.b) şi c),
b) data reactivării contribuabilului declarat inactiv prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
c) data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii,
după caz.
citeste mai mult aici

Niciun comentariu: