Google Website Translator Gadget

luni, 4 aprilie 2011

Despre magazinele second hand

     În condiţii de recesiune şi criza (sunt noţiuni diferite ,asupra cărora poate vom mai discuta),magazinele second-hand pot fi rentabile.
    De aceea am hotărât să mă aplec puţin asupra acestui subiect .

1. Cadrul legal actual este oferit de

1. Legea nr. 571/2003 din 22.12.2003 privind Codul fiscal, publicată în M.Of. nr. 927 din 23.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare;
2. H.G. nr. 44/2004 din 22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în M.Of. nr. 112 din 06.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare.

       Ce poate fi considerat bun second hand ?

     Bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea în care se află sau după efectuarea unor reparaţii. Şi obiectele vechi care sunt executate din metale preţioase şi pietre preţioase sau semipreţioase, cum ar fi bijuteriile (clasice şi fantezie, obiectele de aurărie şi argintărie şi toate celelalte obiecte vechi, inclusiv uneltele, integral sau parţial formate din aur, argint, platină, pietre preţioase şi/sau perle, indiferent de gradul de puritate a metalelor şi pietrelor preţioase) se încadrează în această categorie

Nu sunt considerate bunuri second-hand:

- aurul, argintul şi platină ce pot fi folosite ca materie primă pentru producerea altor bunuri, fie pure, fie în aliaj cu alte metale şi prezentate sub formă de bare, plachete, lingouri, pulbere, foiţe, folie, tuburi, sârmă sau în orice alt mod;
- aurul de investiţii;
- monedele din argint sau platină care nu constituie obiecte de colecţie;
- reziduuri de obiecte vechi formate din metale preţioase recuperate în scopul topirii şi refolosirii că materii prime;
- pietrele preţioase şi semi-pretioase şi perlele, indiferent dacă sunt sau nu tăiate, sparte în lungul fibrei, gradate sau şlefuite, însă nu pe fir, montate sau fixate, ce pot fi utilizate pentru producerea de bijuterii clasice şi fantezie, obiecte de aurărie şi argintărie şi similare;
- bunuri vechi reparate sau restaurate astfel încât nu se pot deosebi de bunuri noi similare;
-bunuri vechi care au suferit înainte de revânzare o astfel de transformare încât la revânzare nu mai este posibilă nicio identificare cu bunul în starea iniţială de la data achiziţiei;
- bunuri care se consumă la prima utilizare;
- bunuri ce nu mai pot fi refolosite în nici un fel.
-operele de artă, obiectele de colecţie sau antichităţile, pietrele preţioase.
Reguli cu privire la marfa importată

      Marfa second-hand importată din străinătate este însoţită de un certificat de igienă, realizat de exportator, care dovedeşte faptul că produsele au fost curăţate şi dezinfectate. , acest certificat fiind singura garanţie a respectivelor produse.

         De la 1 ianuarie 2007 a fost abrogată Hotărârea de Guvern nr. 329/2001 care interzicea comercializarea unor produse de îmbrăcăminte, încălţăminte sau jucării second-hand. Astfel, acum se poate comercializa, fără nici un fel de restricţie, şi lenjerie intimă, încălţăminte sau îmbrăcăminte pentru copiii de până la 3 ani, precum şi jucăriile destinate aceleiaşi categorii de vârstă. Legislaţia actuală prevede că vânzarea produselor second-hand trebuie să respecte aceleaşi reguli ca şi comerţul cu produse noi. Fiecare produs second-hand care va fi pus în vânzare va trebui să fie etichetat, eticheta trebuind să cuprindă datele de identificare ale producătorului sau importatorului, ţara de origine a produsului, compoziţia fibroasă a obiectelor de îmbrăcăminte, eventualele instrucţiuni cu privire la întreţinerea produsului. În cazul jucăriilor second-hand, etichetele vor trebui să cuprindă şi eventualele avertismente cu privire la siguranţa utilizării acestora, dar şi instrucţiunile de folosire în limba română. Dacă producătorul nu este identificabil, toată răspunderea cu privire la calitatea produsului revine importatorului, legislaţia identificându-l pe acesta cu producătorul. De asemenea, importatorul trebuie să asigure dezinfectarea şi curăţarea produselor de îmbrăcăminte sau încălţăminte. În cazul în care nu vor respecta aceste reguli, produsele second-hand vor fi incluse în categoria „deşeuri verzi" şi vor fi arse sau reciclate printr-un sistem controlat de autorităţi.

Voi reveni cu completări ,întrucât subiectul e vast
Update :Conform art. 152? 2 din Codul fiscal romanesc, marfurile second-hand importate sunt scutite de la plata TVA. La revanzarea acestora pe teritoriul Romaniei, se aplica TVAdoar la adaosul comercial practicat de importator.
Pentru contabilitatea unui magazin de imbracaminte second hand utilizati monografia pentru marfuri cu amanuntul.
La receptia marfii se intocmeste NIR-ul . Separat intocmiti o anexa cu transformarile facute pe articole , anexa pe care o atasati facturii.

Niciun comentariu: