Google Website Translator Gadget

luni, 18 aprilie 2011

Date examen CECCAR

Examenele organizate de C.E.C.C.A.R. din anul 2011, au fost programate astfel:
-Examenul de acces la profesia de expert contabil şi contabil autorizat va avea loc în perioada 18 şi 25 septembrie 2011;
-Examenul de aptitudini se va organiza în perioada 13 şi 20 noiembrie 2011.
update :
Conform Normelor Corpului nr. 361/DGS/12.04.2011, in anul 2011 evaluarea semestriala a stagiarilor se realizeaza concomitent la toate filialele Corpului astfel:


• Pentru semestrul I al anului 2011 in zilele de duminca 29 mai - proba scrisa si duminica 5 iunie - proba orala, pentru toti anii de stagiu,

• Pentru semestrul II al anului 2011:

- in zilele de duminca 27 noiembrie - proba scrisa si duminica 4 decembrie - proba orala, pentru anul I si anul II de stagiu;

- in zilele de duminca 02 octombrie - proba scrisa si duminica 9 octombrie - proba orala, pentru stagiarii care urmeaza sa sustina examenul de aptitudini in zilele de 13 si 20.11.2011 (anul III de stagiu, stagiarii cuprinsi in programul intensiv de practica, etc).

Precizari:

1. Participa la testul semestrial de evaluare toti stagiarii, indiferent de forma de pregatire, care si-au indeplinit obligatiile aferente semestrului respectiv, si anume:

- Participarea la orele de pregatire tehnica si deontologica,

- Depunerea raportului semestrial, respectiv rezolvarea si prezentarea lucrarilor profesionale care le-au fost repartizate,

- Achitarea taxei de stagiu pentru anul in curs

2. Pentru aplicarea art. 2 din Normele 144/14.02.2011, privind organizarea si desfasurarea testelor semestriale de evaluare a stagiarilor, stagiarii vor primi in ziua de 23 mai 2011
- pentru semestrul I, si in zilele de 21 noiembrie 2011 (stagiarii din anul I si II) si 26 septembrie 2011 (stagiarii din anul III, care urmeaza sa sustina examenul de aptitidini) subiectele lucrarilor de rezolvat a caror sustinere va avea loc, in scris, in datele precizate mai sus. In acest sens, stagiarul se prezinta la sediul filialei si extrage un plic in care se gasesc subiectele de rezolvat.

3. Pentru cazuri exceptionale, in care stagiarii nu se pot prezenta la datele stabilite pentru sustinerea testului semestrial de evaluare a stagiarilor, procedura de mai sus se va relua pana la termenul de 31 iulie 2011 - pentru semestrul I, respectiv 31 ianuarie 2012 - pentru semestrul II, in caz contrar, conform art. 3 din Norme, stagiarul repeta semestrul.
  sursa : contabilul.manager.ro

Niciun comentariu: