Google Website Translator Gadget

vineri, 21 octombrie 2011

Despre TVA facturată

1.Achiziţii interne

TVA din facturile furnizorilor este deductibilă la beneficiar şi se evidenţiază în decontul de TVA în luna în care s-au emis şi primit facturile (art. 146 alin. 1 lit. a şi art. 1471 alin. 2 din Codul fiscal )
Exigibilitatea TVA în cazul operaţiunilor de la intern este întotdeauna anterioară sau concomitentă cu faptul generator(achiziţia), niciodată ulterioară acestui fapt, aşa cum reiese din prevederile art. 1342 alin. 1 şi 2 din Codul fiscal
Update :de la 01. 07.2012  :TVA la vehiculele achizitionate in leasing, deductibila doar in limita a 50%  aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a TVA aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.Mai multe detalii aici2.Achiziţii intracounitare

TVA se evidenţiază în declaraţia recapitulativă şi în decontul de TVA (prin taxare inversă) aferent lunii în care au fost emise facturile conform art. 135 din Codul fiscal , deoarece data emiterii reprezintă momentul exigibilităţii taxei, în condiţiile în care facturile au fost emise înainte de data de 15 a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator,chiar dacă achiziţia  a avut loc în luna anterioară, când marfa a fost recepţionată.

Nota 1 Exigibilitatea reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită să solicite plata TVA (art. 134 alin. 2 din Codul fiscal )

 Nota 2.Exigibilitatea plăţii TVA = data la care o persoană are obligaţia de a plăti taxa la bugetul statului şi determină momentul de la care pot fi calculate accesorii.
Cititi si articol di n blog "TVA noţiuni generale'' .

Niciun comentariu: