Google Website Translator Gadget

luni, 17 octombrie 2011

Formular 011 ,pentru pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

Potrivit Ordinul ANAF nr. 3261/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 727, din 14 octombrie,  formularul 011 se completează,în două exemplare, cu majuscule, iar un exemplar, semnat şi ştampilat se depune la unitatea fiscală (direct la registratură sau se trimite prin poştă, cu scrisoare recomandată),  de către:
— deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române;
— reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Scopul său este înregistrarea fiscală ca plătitori ai contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.
OUG 77/2011 stabileşte ca această contribuţie trimestrială care trebuie plătită de producătorii de medicamente este asimilată obligaţiei fiscale şi este administrată de către ANAF. Ea se virează trimestrial până la data de 25 a celei de-a două luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţia,aşa cum menţionează specialiştii de la avocatnet.ro
Formularul este aici

Niciun comentariu: