Google Website Translator Gadget

joi, 6 octombrie 2011

Dreptul angajaţilor la preaviz

Conform Codului Muncii,persoanele concediate în temeiul:
 • art. 61 lit. c) (art. 61 lit. c :”în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat” )
• art 61 şi d) ( art. 61 lit. d: ”în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat”),

• art. 65 ( art. 65 “: (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia;(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă”) şi
• art. 66 ( art. 66 :” Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă”)
beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare “.
 Fac excepţie persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioadă de probă.
 În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepţia cazului prevăzut la art. 51 alin. (2) ( art. 51 alin. (2):” Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern”).
 Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:
 a) motivele care determină concedierea;
b) durata preavizului;
c) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant.
Sursa :   contzilla.ro

Niciun comentariu: