Google Website Translator Gadget

miercuri, 26 octombrie 2011

Modificari drepturi autor,de la ANAF

COMUNICAT DE PRESĂ


       Începând de anul viitor, contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, impuşi pe bază de norme de venit, vor putea opta pentru determinarea venitului net în sistem real, în baza contabilităţii în partidă simplă, potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal.
Astfel, Declaraţia 220 cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real, trebuie completată şi depusă la organul fiscal în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul.
Până acum, aceşti contribuabili puteau solicita determinarea venitului net în sistem real printr-o cerere de opţiune care trebuia completată şi depusă la organul fiscal competent.


 Pentru a putea trece la determinarea venitului în sistem real, contribuabilii menţionaţi trebuie să depună declaraţia privind venitul estimat până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

 De asemenea, opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei de venit estimat şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie, inclusiv.


Niciun comentariu: