Google Website Translator Gadget

vineri, 28 octombrie 2011

Documente cerute la inspectia fiscala

Specialistii Deloitte enumera documentele pe care trebuie sa le pregatiti (in functie de caz) pentru o inspectie fiscala:

 • Registrul de Evidenta Fiscala (reglementat de Ordinul Ministerului Finantelor nr.870/2005). 
 • Documente justificative pentru serviciile primite de catre societate;
 • Documente pentru cheltuielile efectuate in scopul promovarii vanzarilor (politica comerciala, politica campaniei promotionale, decizii interne);
 • Documente aferente urmatoarelor situatii:
  • lipsuri de la inventar (decizii interne, note contabile, etc.);
  • pierderi tehnologice (decizii interne, decizii ale organelor abilitate pentru stabilirea normelor de consum, detalii tehnice ale utilajelor, etc.);
  • casarea mijloacelor fixe (decizii interne, note contabile, etc.);
  • reduceri comerciale si discounturi (politicile aplicate, contracte, etc.);
  • sponsorizari (politici interne privind activitatea de sponsorizare).
 • Certificatele de rezidenta fiscala ale beneficiarilor de venituri (sa fie conforme cu cerintele legislatiei nationale);
 • Documente justificative pentru cheltuielile estimate inregistrate in perioadele fiscale verificate (contracte, ordine de cumparare);
 • Documentele care au legatura cu amortizarea mijloacelor fixe (Registrul mijloacelor fixe, procese verbale de punere in functiune);
 • Dosarul preturilor de transfer;
 • Documente ce justifica dreptul de deducere;
 • Documente ce atesta scutirea de TVA;
 • Corelatii intre balante, jurnale de TVA si declaratii de TVA;
 • Documentul care atesta plata TVA catre bugetul de stat;
 • Documente din care sa rezulte calitatea beneficiarilor in cazul serviciilor intracomunitare, sediul activitatii/sedii fixe ale beneficiarilor serviciilor.                  
Sursa aici

Niciun comentariu: