Google Website Translator Gadget

luni, 10 octombrie 2011

Ordin 2604 al MFP etape privind aplicarea prevederilor art. XI din OGi nr. 30/2011

1. Pentru acordarea facilităţii prevăzute la art 2 din ordin,contribuabilii trebuie să depună o cerere prin care solicită o situaţie a obligaţiilor de plată exigibile ce urmează fi stinse
2.În termen de 5 zile de la data depunerii cererii ,organul competent comunică situaţia din etapa 1 şi întocmeşte un borderou provizoriu de scădere din evidenţă fiscală a obligaţiilor fiscale care pot face obiectul facilităţii .
3. Borderoul întocmit se validează de către organul competent  dacă,în termen de 10 zile de la data comunicării situaţiei de la pct 2 ,se sting prin plată sau compensare  obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora .
4.In 3 zile de la stingerea obligaţiilor ANAF emite decizia cu privire la obligaţiile de plată accesorii.
5.După stingerea şi a accesoriilor ,organul competent verifică îndeplinirea condiţiilor art XI din OG 30/2011 şi emite : decizia de anulare a penalităţilor de întârziere (forma oficială aici ) şi a 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor principale la 31 aug.2011 sau decizia de reducere a 50% din penalităţile de întârziere precum şi a 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor principale la 31 aug.2011.

Cererea poate fi depusă şi ulterior efectuării plăţii sau compensării .
a 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor principale la 31 aug.2011
Ordinul integral aici paginile 41-42

Niciun comentariu: