Google Website Translator Gadget

vineri, 28 octombrie 2011

Ordinul nr. 3.347/2011

        ANAF a emis Ordinul nr. 3.347/2011 care priveşte aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
         Pe perioada cât contribuabilii sunt declaraţi inactivi le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.
Alte prevederi
- contribuabililor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data de întâi a lunii următoare comunicării deciziei de declarare în inactivitate.
- în cazul reactivării ,contribuabilii sunt  obligaţi să a solicite organului fiscal competent înregistrarea în scopuri de TVA. Data înregistrării în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării.
- registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se organizează la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 7.  Acesta este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea „Informaţii publice”.

CLICK AICI pentru Ordinul ANAF Nr. 3.347 /2011

Niciun comentariu: