Google Website Translator Gadget

duminică, 5 februarie 2012

ACTA,schimbarea la fata,in rau, a internetului si a circulatiei libere a informatiei

                ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) = tratatul commercial împotriva produselor contrafacute,între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și Statele Unite ale Americii .
           România este unul dintre statele semnatare ale acordului. Germania, Olanda, Estonia, Cipru, Slovacia n-au semnat tratatul.  pentru că l-au considerat prea dur.
             Cele 31 de tari semntare afirma  că ACTA doreşte să să combată această proliferare a mărfurilor contrafăcute și a celor piratate,precum și a serviciilor care distribuie material prin care se încalcă drepturile subminează comerțul legitim și dezvoltarea durabilă a economiei mondiale printr-o cooperare internațională consolidată și printr-o aplicare a legii mai eficace la nivel internațional.
           
           De fapt se urmăreşte controlul  circulaţiei  informaţiei şi îngrădirea liberei exprimări pe internet,citez ‘’prin cooperarea dintre furnizorii de servicii și titularii drepturilor pentru a aborda încălcările relevante din mediul digital”. Adică providerii de internet sunt obligaţi la monitorizarea traficului şi a site-urilor accesate şi la depistarea  încălcării drepturilor de proprietate şi apoi la  înştiinţarea titularilor acestor drepturi ,cu privire la aceste încălcări,punându-le la dispoziţie informaţii cu privire la ID,locaţie şi identitate,precum şi alte date personale . 
            Nu mă îndoiesc că  furnizorii de net monitorizează şi acum traficul,dar nu pot divulga aceste date decât cu mandat. ACTA permite ca orice companie să aibă acces la informaţiile deţinute de provideri mult mai uşor,având nevoie doar de consimţământul furnizorului de informaţii .Citez art 4 alin 2" Atunci când o parte furnizează informații scrise în temeiul dispozițiilor prezentului acord,partea care primește informațiile se abține, în conformitate cu legislația și practicile sale,de la divulgarea sau utilizarea informațiilor în alt scop decât acela pentru care au fost furnizate,în afara cazului în care dispune de consimțământul prealabil al părții care furnizează informațiile."'
        Dacă,pentru internet,spunem adio reţelelor de socializare,you tube şi site-urilor de torente sau sharing,prin care se popularizau diverse materiale,acelaşi lucru se întâmplă şi cu dispozitivele de stocare(telefoane mobile,IPOD,etc.)care pot fi verificate amănunţit,în căutarea de materiale piratate şi chiar confiscate ,în cazul în care  le conţin,de către autorităţile vamale.Citez  din art 16 '' (a) autoritățile sale vamale pot acționa din proprie inițiativă pentru a suspenda punerea în liberă circulație a mărfurilor suspecte;și
(b) după caz,un titular al dreptului poate solicita autorităților sale competente suspendarea punerii în liberă circulație a mărfurilor suspecte.
(2) Oricare dintre părţi poate adopta sau menține proceduri cu privire la mărfuri suspecte în tranzit sau în alte situații în care mărfurile sunt supuse controlului vamal, conform cărora:
(a) autoritățile sale vamale pot acționa din proprie inițiativă pentru a suspenda punerea în liberă circulație sau deținerea mărfurilor suspecte; și
(b) după caz, un titular al dreptului poate solicita autorităților sale competente suspendarea
punerii în liberă circulație sau a deținerii mărfurilor suspecte.'
            De asemenea poşta şi curieratul intră sub incidenţa ACTA la art 22. '' oricare dintre părţi poate autoriza autoritățile sale competente să furnizeze titularului dreptului informații despre expedieri specifice de mărfuri, inclusiv descrierea și cantitatea mărfurilor,pentru a contribui la detectarea mărfurilor care aduc atingere unui drept,însă fără să se limiteze la acestea, descrierea și cantitatea mărfurilor, numele și adresa expeditorului, importatorului, exportatorului sau a destinatarului și, în cazul în care sunt cunoscute, țara de origine a mărfurilor și numele și adresa''
Acordul poate fi consultat aici clic
          Consultaţi și documentul realizat de catre AccessNow.org în colaborare cu EDRi si TACD si tradus  Asociatia pentru Tehnologie si Internet (link)

Niciun comentariu: