Google Website Translator Gadget

joi, 2 februarie 2012

Corectarea declaratiilor fiscale

Cum se corecteaza declaratiile fiscale.
        Art 81 din codul de procedura fiscala spune ca aceste corectii se fac  astfel :
(1) Declarațiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie inițiativă, pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale.
(2) Declarațiile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația inițială, prin depunerea unei declarații rectificative.
         Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi cel care se corectează, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop, cu excepţia situaţiei prevăzute la pct. 81.3, precum şi a impozitelor care se stabilesc de plătitori prin autoimpunere
(3) În cazul taxei pe valoarea adăugată, corectarea erorilor din deconturile de taxă se realizează potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se corectează potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
 
       În cazul taxei pe valoarea adăugată, sumele rezultate din corectarea erorilor de înregistrare în evidenţele de taxă pe valoarea adăugată se înregistrează la rândurile de regularizări din decontul lunii în care au fost operate corecţiile. (sectiunea de regularizari declaratia 300)
         Corectiile se refera la erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor, bunurile și veniturile impozabile, precum și alte elemente ale bazei de impunere.
         Daca aceste corectii se fac în timpul inspecției fiscale, nu vor fi luate in considerare de organul fiscal. De aceea, declaratiile rectificative sunt insotite,de regula ,de declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului firmei  ca ,la data depunerii acesteia nu are control de fond .

Niciun comentariu: