Google Website Translator Gadget

joi, 9 februarie 2012

Monografia ambalajelor si a contului 381

I.Ambalajele recuperabile  sunt acelea care,după golirea lor,sunt restituite  furnizorilr (ex lăzi,navete, butoaie,borcane,sticle,etc).Ele mai sunt cunoscute sub denumirea de ambalaje de transport .
            
    De obicei aceste ambalaje se facturează separat  de valoarea  mărfii, doar dacă reprezintă  sau sunt de natura obiectelor de inventar  sau mijloace fixe care nu fac parte din inventarul lor permanent.
                Ambalajele de natura obiectelor de inventar  sau a mijloacelor fixe, care fac parte din inventarul permanent al furnizorului,sunt menţionate în facturi pro-formă,cu indicarea cantităţii şi a preţului ,pentru ca să se ştie cantitatea de ambalaje ce trebuie restituită furnizorului
                Evidenţa contabilă a ambalajelor recuperabile se ţine cu ajutorul contului  de activ „381-Ambalaje’’.Acesta  ține evidența existenței și mișcării stocurilor de ambalaje,indiferent de modalitatea în care se inregistraza ele în patrimoniu .

În debitul contului 381 "Ambalaje" se înregistrează:
- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate (401, 408, 446, 328, 542);
- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la entităţi afiliate, entităţi legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);
- valoarea ambalajelor reprezentând aportul în natura al acţionarilor/asociaţilor (456);
- valoarea ambalajelor aduse de la terţi (358, 401);
- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar şi a celor primite cu titlu gratuit (608, 758);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc (409);
- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor realizate din producţie proprie şi reţinute ca ambalaje (345);
- diferenţe de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate (388).
În creditul contului 381 "Ambalaje" se înregistrează:
- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare (371);
- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor consumate şi lipsurile constatate la inventar (608);
- valoarea ambalajelor trimise la terţi (358);
- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);
- valoarea donaţiilor şi a pierderilor din calamităţi (658, 671).
Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.

II.Ambalajele nerecuperabile nu se mai restituie ,sunt incluse în preţul mărfurilor şi nu se facturează(ex:conserve ,pet-uri,hârtie etc).Ele nu se contabilizează ,fiind considerate mărfuri.După dezambalare,rămân la dispoziţia beneficiarului care le poate valorifica ,aşa cum se întâmplă în cazul ambalajelor din materiale reciclabile .
Niciun comentariu: