Google Website Translator Gadget

joi, 10 martie 2011

ANAF modifica formulare

Ordinul ANAF nr. 233/2011 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101 din 8 februarie 2011.

Astfel, formularele aprobate prin actul normativ mentionat sunt:
a) 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania”,
b) 201 „Declaratie privind veniturile realizate
din strainatate
c) 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiary de venit”
d) 206 „Declaratie informativa privind castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise”
e) 250 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice”
f) 251 „Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice
       Fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariatii care îsi desfasoara activitatea în cadrul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, se depun de catre contribuabilul care le-a înfiintat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.
      Pana la data de 15 septembrie a anului urmator celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuala pe baza datelor din declaratiile privind veniturile realizate si a celorlalte informatii aflate la dispozitia sa.

Niciun comentariu: