Google Website Translator Gadget

sâmbătă, 12 martie 2011

Proiect norme legea pensiilor

Ministerul Muncii a finalizat proiectul de Hotararea de Guvern prin care sunt aprobate normele de aplicare ale noii legi a pensiilor, ce a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2011.
Schimbari aduse de proiect :
-cuprinde reglementari referitoare la metodologia de stabilire si calcul a pensiei pentru limita de varsta, pensiei anticipate si anticipate partiale, pensiei de invaliditate, pensiei de urmas.
-detaliaza  perioadele care constituie stagiu de cotizare conform legislatiei de asigurari sociale si pensii in vigoare anterior Legii nr. 263/2010, precum si cele care constituie stagiu de cotizare in specialitate pentru cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
- modalitatea de reducere a varstei standard de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati incadrate in conditii deosebite, speciale sau in alte conditii de munca, precum si pentru acele categorii socio-profesionale pentru care legea prevede varste/stagii diferite de pensionare (mineri, zona I si II de radiatie, artisti, persoane cu handicap, nevazatori, etc.), precizari cu privire la stagiul de cotizare necesar in vederea deschiderii dreptului la pensie, pentru persoanele care au desfasurat activitate in grupele I - II de munca, respectiv in conditii de munca deosebite sau speciale; 
   Sunt precizate modalitatile in care persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea permanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, pot beneficia de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara ca pensia anticipata partiala sa fie penalizata, precum si documentele justificative a incadrarii in situatiile respective.
-conditiile care trebuie indeplinite, referitor la programul de lucru, pentru ca o activitate sa fie incadrata in conditii speciale, precum si actele doveditoare pe care urmeaza sa le intocmeasca angajatorul si atributiile caselor teritoriale de pensii referitoare la modul de verificare a documentelor pe care angajatorii prevazuti in anexele 2 si 3 din Legea nr.263/2010 au obligativitatea sa le intocmeasca; 
-conditiile in care pensiile anticipate si pensiile anticipate partiale devin pensii pentru limita de varsta, precum si modalitatile de stabilire a procentului de diminuare a cuantumului pensiei anticipate partiale.Specifica perioadele asimilate care, nu sunt utilizate la determinarea punctajului mediu anual si a stagiului de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensia anticipata si pensia anticipata partiala; 
- sunt prevazute modalitatile de acordare a pensiei de invaliditate si documentele necesare acordarii acestei categorii de pensii, precum si situatiile in care, conform legii, pensia de invaliditate se acorda fara a fi necesara indeplinirea conditiei de stagiu de cotizare;  modalitatea de determinare a stagiului potential pentru anumite categorii de persoane cu statut special (handicap, nevazatori) in vederea deschiderii dreptului la pensia de invaliditate.
      Referitor la procedura de incadrare in grad de invaliditate, sunt mentionate actele necesare expertizarii medicale, documentele emise de medicul expert al asigurarilor sociale, rolul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca in expertizarea persoanelor, procedura de revizuire medicala, termene, consecinte, cazurile care nu sunt supuse revizuirii medicale periodice, procedura de contestare a deciziei medicale.
-conditiile in care pensiile anticipate si pensiile anticipate partiale devin pensii pentru limita de varsta, precum si modalitatile de stabilire a procentului de diminuare a cuantumului pensiei anticipate partiale;
Tot acrul normativ il gasiti link aici Aveti nevoie de Adobe reader
Niciun comentariu: