Google Website Translator Gadget

marți, 1 martie 2011

Contul 208 "Alte imobilizari necorporale"

Este un cont de activ .In debitul sau se inregistreaza :
-valoarea programelor informatice si a altor imobilizari necorporale achizitionate (404- furnizori de imobilizari);
-valoarea programelor informatice si a altor imobilizari necorporale achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453);sau care sunt aporturi de capital social (456),sau primite ca subventii guvernamentale  (4751);ori cu titlu gratuit (4753);
-valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (233, 721);
-plusurile de inventar constatate la programele informatice si la alte imobilizari necorporale (4754).

In creditul  contului se evidentiaza :
-valoarea neamortizata a altor imobilizari necorporale scoase din evidenta (658);
- amortizarea altor imobilizari necorporale, scoase din evidenta (280);
- valoarea altor imobilizari necorporale aportate si retrase (456); depuse ca aport la capitalul altor entitati, in schimbul dobandirii de participatii la capitalul acestora (261, 263, 265).
       Programele informatice create de agentul economic sau achizitionate de la terti se amortizeaza în functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 5 ani.Conform legii 15/1994 (republicata) privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale.
 up date 2013.modificarea Codului fiscal prin OG 8/2013 :Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani

Niciun comentariu: