Google Website Translator Gadget

marți, 15 martie 2011

Regimul cheltuielilor de deplasare externa ptr administrator

           Alin. (3) al art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,prevede ca suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, este deductibila in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice ( 2,5x 13,de ex),acestea fiind considerate cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri.(art. 21 ,alin. (2) lit. e)din lege).Se pot deduce si cheltuielile de transport si de cazare in tara si in strainatate efectuate de catre  administratori.
   
Adunarea Generala a Asociatilor poate hotari sa acorde administratorului sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor zilnice, facute in interes de serviciu in cadrul deplasarilor, sub forma de indemnizatie de deplasare,dar acestea sunt nedeductibile fiscal.
        Despre diurna deplasari va recomandam sa cititi si link aici

Niciun comentariu: