Google Website Translator Gadget

marți, 8 martie 2011

Criterii pentru regim fiscal de microintreprindere

       Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 150/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 nu pot opta pentru acest sistem de impunere persoanele juridice care:
-se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (societatile comerciale bancare, casele de schimb valutar, societatile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);


-persoanele juridice domeniul asigurarilor (de exemplu, societatile de asigurare-reasigurare), al pietei de capital (de exemplu, burse de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia celor care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare)
 -persoanele juridice din domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului. Incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analiza contractelor incheiate si a altor documente care justifica natura veniturilor.

    Trebuie sa aiba cel putin un angajat ,maxim 250 de angajati.
    Baza legala: Hotararea Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150/01.03.2011; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891/30.12.2010.
  sursa :link
Update: .Conform Codului fiscal ,actualizat in 2012  :
Art. 112^1 Definiţia microîntreprinderii. În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6);(enumerate mai sus in articol )
b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;
d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Niciun comentariu: