Google Website Translator Gadget

marți, 12 iulie 2011

Inscrierea unei firme la ITM.Documente necesare.

        Pentru înregistrarea contractelor individuale de muncă la I.T.M.Bucureşti angajatorii   se vor adresa şefului de birou al sectorului în raza căruia se află sediul social al societăţii, prezentând un biblioraft care să cuprindă următoarele documente:
-actele constitutive ale societăţii ( certificatul de înregistrare, actul constitutiv şi cererea de înscriere de mentiuni- după caz, hotărârea judecătorească) în copie şi în original;
*actele originale se vor restitui după verificare;
-contractul individual de muncă încheiat în trei(doua) exemplare care trebuie să conţină cel puţin clauzele minime prevăzute de modelul-cadru al contractului individual de muncă aprobat prin Ordinul M.M.S.S.
-carnetul de muncă al salariatului care urmează a fi încadrat în muncă;(nu mai este cazul )
*în situaţia în care salariatul nu a avut întocmit carnet de muncă, se vor anexa în copie următoarele documente:
-certificatul de naştere,
-certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
-actele de studii
-certificat medical
-declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a mai întocmit până în prezent carnet de muncă;
        Site-ul ITM Bucureşti nu precizează,dar ,probabil cerinţele privind cartea de muncă nu mai sunt necesare conform noului cod al muncii.
        Solicitarea numelui de utilizator şi parolei pentru depunerea online a registrului salariaţilor folosind programul Revisal.
        Din punct de vedere fiscal ,trebuie schimbat vectorul fiscal,prin depunerea formularului 010 la sediile ANAF din localitatea sediului social şi ,apoi,depunerea lunară a declaraţiei 112,cf prevederilor legale .
Up date :09.01.2016 : Se mai cer 
-imputernicire ridicare parola si utilizator depunere revisal (model itm link )
Pentru eliberarea utilizatorului si parolei pentru depunerea online a ReviSal sunt necesare urmatoarele acte:
-Solicitarea scrisa pentru eliberarea parolei;
-Imputernicire semnata si stampilata de angajator, daca persoana care solicita obtinerea parolei este alta decat reprezentantul legal al angajatorului;
-Copia certificatului de inmatriculare al angajatorului;
-Copia actului de identitate al persoanei imputernicite.
-Adresa de inaintare depunere REVISAL(cu fisier rvs pe cd) Model adresa aici
-Declaratie din partea reprezentantului firmei cum ca este de acord ca persoana imputernicita sa depuna REVISAL model utilizat de mine -bun aici
Versiunea 5.08 a programului REVISAL se descarca de la inspectiamuncii.ro 
Depunerea on lina a fisierului rvd,urilizand user si parola se face link 
In cazul inscrierii, revisal se depune pe CD fisierul rvs insotit de adresa de inaintare link
Registrul se poate depune si la ghiseul sediului ITM, in a carui raza teritoriala persoanele fizice sau juridice isi au domiciliul, respectiv sediul. In format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator.Fisierul rvs se copiaza pe pe suport CD, discheta 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sistem de fisiere FAT/FAT32.
Registrul poate fi transmis la inspectoratul teritorial de munca in format electronic prin e-mail, pe baza de semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail pusa la dispozitie de Inspectia Muncii (suportregistru@inspectiamuncii.ro)
Registrul trebuie transmis sau depus pana cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.

Niciun comentariu: