Google Website Translator Gadget

vineri, 8 iulie 2011

În atenția firmelor cu cifră de afaceri de peste 35.000 euro

        Potrivit OMFP nr. 2234/2011 contribuabilii persoane juridice care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri de peste 35.000 euro, au obligaţia să depună „Raportările contabile la 30.06.2011”. Conversia se face prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului precedent, respectiv 4,2848 lei.
        Raportările contabile la 30.06.2011 se depun la unităţile teritoriale ale MFP până cel mai târziu la data de 16.08.2011 pe suport magnetic, împreună cu raportul contabil listat, semnat şi stampilat potrivit legii. Nedepunerea raportărilor contabile la 30.06.2011 se sancţionează conform art. 42 din Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii.
        Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare şi până la 30.06.2011 şi cei care în tot semestru I 2011 s-au aflat în inactivitate temporară sau în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30.06.2011.
Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2011, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (2) din ordin  se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent. Aşadar ,firmele care la 31 dec 2010 au înregistrat o cifră de afaceri <35.000 euro,respectiv 149968 lei, precum şi cele înfiinţate în 2011 nu vor depune raportări la 30.06.2011 .Un comentariu:

vio spunea...

Complimente pentru blog