Google Website Translator Gadget

marți, 19 iulie 2011

Despre munca la domiciliu.

        Articolele 105,106,107 din Codul Muncii reglementează această categorie de raporturi de muncă . Conform acestor prevederi legale ,definirea ,drepturile şi obligaţiile acestor salariaţi sunt următoarele :
         Sunt consideraţi salariaţi cu muncă la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.
Drepturile celor ce lucrează acasă sunt:
(1) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu muncă la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.
(2) Salariatul cu muncă la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege şi prin contractele colective de muncă aplicabile salariaţilor al căror loc de muncă este la sediul angajatorului.
Drepturile angajatorului sunt :
(1) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu muncă la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, conform programului cadru şi modalităţii concrete de realizare a controlului,stabilite expres în contractul individual de muncă încheiat între cele două părţi (art.105 alin 2 coroborat cu art 106 alin. 2 lit. b)
       Obligaţiile angajatoruliui sunt aceleaşi care le revin prin lege tuturor ,adugandu-se obligaţia de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.
       Obligaţiile celor ce lucrează la domiciliu sunt cele prevăzute prin lege pentru toţi salariaţii . Prin contractele colective de muncă se pot stabili şi alte condiţii specifice privind muncă la domiciliu,cf art 107 alin 2 .
        În codul muncii se prevede clar că angajările se fac doar pe baza contractului individual de muncă,în formă scrisă,având în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2), următoarele:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului.

        Unii angajatori sunt tentaţi să propună salariaţilor contracte de prestări servicii ,de colaborare sau alte tipuri de convenţii civile care sunt valabile doar în cazul unei singure prestaţii,pe perioadă determinată ,cu caracter întâmplător .În alte cazuri sunt ilegale exceptând PFA  sau cele reglementate prin legi speciale .
Am scris depre convenţiile civile (link) într-o postare mai veche. Acum vreau să atrag atenţia celor care doresc să dea curs unor anunţuri de angajare la domiciliu ,să nu accepte decât contracte individuale de muncă ,dacă prestaţia va fi permanentă,de lungă durată ,întrucât ,doar CIM asigura salariatului toate dreptueile legale şi îl poate apăra în cazul încălcării acestora de către cel care îl angajează ..           

Niciun comentariu: