Google Website Translator Gadget

vineri, 8 iulie 2011

Biletele de intrare ,regim juridic.

Regimul juridic al biletelor de intrare

        Biletele de intrare necesare pentru încasarea taxei de acces sunt formulare cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, fiind produse cu elemente de securizare împotriva falsificării şi contrafacerii.
Producerea acestor bilete de intrare se realizează de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” SA.
        Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să facă dovadă că deţin licenţa de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţie de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor sau pentru jocuri de noroc tip slot-machine, odată cu solicitarea pentru tipărirea biletelor de intrare.
        Tipărirea biletelor de intrare se face în urma unei comenzi scrise a organizatorului de jocuri de noroc către CN „Imprimeria Naţională” SA, formularul de comandă fiind, de asemenea, document tip produs de CN „Imprimeria Naţională” SA cu elemente de securizare împotriva falsificării şi contrafacerii.
     
Ridicarea biletelor de intrare se face de către persoane delegate ale organizatorilor de jocuri de noroc, împuternicite în acest sens prin delegaţie scrisă, termenul de livrare fiind de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.
        Biletele de intrare pentru jocurile de noroc caracteristice activităţilor cazinourilor şi pentru jocurile de noroc tip slot-machine vor avea două părţi: marca de control şi biletul de intrare propriu-zis şi vor conţine următoarele elemente: denumirea organizatorului de jocuri de noroc, codul de înregistrare fiscală, numărul licenţei de exploatare a jocurilor de noroc, tariful biletului. Partea denumită „Bilet de intrare” va purta menţiunea „Biletul se păstrează pentru control”.
        Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţilor cazinourilor şi de jocuri de noroc tip slot-machine au obligaţia sa înscrie cu datiera data şi ora emiterii biletului către client, atât pe marca de control, cât şi pe biletul de intrare.
       Atenţie! Biletele de intrare care nu conţin toate elementele şi informaţiile legale nu sunt valabile.
Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi sa păstreze în arhivă toate mărcile de control de la biletele de intrare vândute, pe o perioadă de 5 ani, acestea constituind documente justificative.
                                        *
        Bază legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 52/2011 pentru aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţilor cazinourilor şi la jocurile de noroc tip slot-machine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37/2011; art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010.

Niciun comentariu: