Google Website Translator Gadget

luni, 25 iulie 2011

TVA noţiuni generale .

        Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect aplicat asupra preţului de vânzare a bunurilor şi serviciilor pe circuitul acestora,de la producător(prestator) până la consumator(beneficiar ). Ea face parte din aceeaşi categorie cu accizele,taxele vamale şi alte impozite şi taxe ce se includ în preţuri .
        Fiecare operator economic vânzător  de mărfuri sau prestator  de servicii acţionează ca un colector de taxă în numele statului ,virând la buget diferenţa dintre tva totală a facturilor sau bonurilor fiscale emise şi  tva totală a facturilor primite de la furnizorii de bunuri şi servicii.

  TVA totală a facturilor sau bonurilor fiscale emise se numeşte  TVA colectată (se preia din jurnalul de vânzări ), lunară sau  trimestrială în funcţie de vectorul fiscal .
    TVA totală a facturilor primite de la furnizori se numeşte TVA deductibilă  (se preia din jurnalul de cumpărări ), lunară sau  trimestrială în funcţie de vectorul fiscal .
    TVA de plată = TVA colectată - TVA deductibilă
    Dacă TVA colectate < TVA deductibilă  operatorul economic are TVA de recuperat de la buget.Cererea de recuperare poate fi făcută atunci când suma de recuperat este de minimum  5000 lei . De regulă, însă ea se compensează cu TVA de plată  din luna (lunile )precedentă(e) celei de raportare .
    Dreptul de deducere a TVA e reglementat de codul fiscal.
    Documentul declarativ, prin care se constituie obligaţia de plată la buget sau,după caz de recuperat, este formularul 300 -Decont de TVA
    Exemplu de  acţiune a TVA ca impozit indirect  :
Preţ  vânzare  agent economic A= 100 +24 =124 preţ cu tva
Agentul economic B achiziţionează marfă  de la A şi o vinde cu preţul PV2  cu un adaos de 10%
PV 2 = (100 +10) + 26.4 = 136,4 lei
 TVA virat la buget =  26,4-24 = 2,4 lei
        Cum se poate observa aceasta este de fapt TVA aferentă adaosului comercial al lui B  ( 10x0,24).De aceea această taxă se numeşte TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ.
        Documentul declarativ, prin care se constituie obligaţia de plată la buget sau,după caz de recuperat, este formularul 300 -Decont de TVA
        Conturile contabile utilizate sunt 4427 TVA colectată (pasiv) ,4426 - TVA deductibilă (activ), 4423 TVA de plată (pasiv) , 4424- TVA de recuperat (activ).Închiderea conturilor de TVA în balanţa de verificare are următoarea notă :
 Exemplu : 4427 în lună = 1000
                  4426 în lună =   240

4427 =4426= 240
4427=4423= 760
 sau când 4426>4427 avem :
4427=4426
4424=4426

Pentru indeplinirea reglementarilor din domeniul TVA:
  • Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniunea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;
  • Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile primite;
  • Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite;
  • Verificati mentiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversa", "operatiune neimpozabila" etc.) inscrise pe factura;
  • Inscrieti pe facturile primite suma TVA in cazul taxarii inverse;
  • Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale primite;
  • Completati Registrul non-transferurilor;
  • Mentionati in contractele comerciale contractate si decontate in valuta cursul de schimb care va fi utilizat (BNR sau cursul bancii comerciale).

  

2 comentarii:

Anonim spunea...

In vederea completarii Declaratiei 392B:
1)daca fac NIR pt bonurile fiscale neinsotite de facturi,aceste bonuri devin deductibile pt TVA?
2)daca fac NIR pt bonurile fiscale neinsotite de facturi,aceste bonuri devin deductibile pt impozit?
3)daca bonurile fiscale la care fac NIR,nu devin deductibile pt TVA,atunci ,le mai trec in jurnalul de cumparari (jurnal care,inteleg ca are scopul de a evidentia TVA deductibila)?
4)In Jurnalul de vanzari trec si livrarile pe care le-am facut cu bonuri fiscale?

Florentin spunea...

cheltuiala si TVA aferentă bonului fiscal nu se deduc decât dacă el este însoţit de factură întocmita conform art. 155 din Codul fiscal.
1.Da,bonurile fiscale insotite de NIR pot fi deduse la cheltuieli dar nu pot fi deduse la TVA(TVA de deduce doar daca exista si factura)
2.bonurile insotite de NIR sunt deductibile pentru impozit
3.Nu trceceti bonurile in jurnalul de TVA, deoarece , TVA nu se deduce (exceptie bonurile de benzinacare se deduc 50 %din valoarea lor)