Google Website Translator Gadget

vineri, 1 iulie 2011

Declaratii fiscale cu termen in iulie 2011

  -7 iulie 2011- formular 092 Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna iunie 2011 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.
-10  iulie 2011 -formular 010 . Declaraţie de menţiuni ,vector fiscal .Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană - 3,3817 lei)
-10  iulie 2011 -formular 070, declaraţie care se va depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE - 3,3817 lei),
-10  iulie 2011 -formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE - 3,3817 lei).
-15 iulie 2011 -formular 390 VIES  declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna iunie 2011.
-25 iulie 2011 -formular 100 -declaratia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat,cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2011
-25 iulie 2011 -formular 112, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii iunie 2011.Termenul de depunere la ghişeu s-a prelungit până la 25 iulie .
-25 iulie 2011 -formular 300,decont tva, cu termen lunar/trimestrial/semestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II/semestrului I 2011.
-25 iulie 2011 - formular 301,decontul special de TVA  pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plată TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
-25 iulie 2011 -formular 104 pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), pentru trimestrul II 2011.
-25 iulie 2011 -formular 394,declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, semestrul I.
-25 iulie 2011  -formular 208,pentru notarii publici ,declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, semestrul I.
-25 iulie 2011 - formular 225, declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise,pentru semestrul II 2011.
-25 iulie 2011  -formular 224,declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2011.

Niciun comentariu: