Google Website Translator Gadget

joi, 3 octombrie 2013

Ajutoare de incalzire pentru iarna 2013-2014 ,in dezbatere publica

Familiile ori persoanele singure cu venituri reduse, cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi, cu domiciliul sau resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane,pot beneficia, in perioada 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014, de subventii de la stat pentru acoperirea integrala sau a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuinte.Acest ajutor se acorda numai pentru locuinta de domiciliu sau de resedinta
Pentru a beneficia de aceasta facilitate ,este interzisa detinerea in proprietate de bunuri mobile si imobile  sau existenta unor depozite bancare , conform listei www.mmuncii.ro

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII 
AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 
gospodăreşti

Bunuri mobile*

1.Motociclete si autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor 
adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau 
persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu 
accesibile
2Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, 
autobuze, microbuze
3 Salupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare 
pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
4 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
5 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
6Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 
hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri/crecătorii animale sau păsări

1 Suprafete de teren, animale si păsări a căror valoare netă de productie depăseste suma 
de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

In situatia în care unul sau mai multe bunuri prevăzute la alin.(1) aflate în proprietatea
persoanei singure/familiei beneficiare de ajutor social este dat în închiriere/arendă/concesiune sau
altă formă legală de înstrăinare a bunurilor, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune etc., iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea de înstrăinare a bunului

Solicitantii trebuie sa foloseasca una dintre urmatoarele modalitati de incalzire:
  • Energie termica in sistem centralizat
  • Gaze naturale
  • Energie electrica
  • Lemne, carbuni si combustibili petrolieri
Ajutorul lunar pentru energie termica se va acorda doar daca venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la  maximum 786 lei in cazul familiilor si de maximum 1082 lei in cazul persoanei singure si de maximum 615 lei pentru consumatorii ce folosesc gaza naturale.
Documente cerute pentru solicitarea ajutorului :

-cerere
-declaratie pe proprie raspundere.Ambele cuprinse in acest formular vezi aici
-actele de identitate ale solicitantului si membrilor familiei (BI, CI)/certificate de nastere in cazul copiilor in varsta de pana la 14 ani;
-adeverinta eliberata de catre asociatia de proprietari/locatari in care se mentioneaza numarul membrilor de familie, numele si prenumele acestora si codul client;
-copie factura gaze/energie electrica
Aceste documente se depun  la primaria in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta.

Actul normativ,supus dezbaterii publice vezi aici

Sursa informatiilor :avocatnet.ro si www.mmuncii.ro


Niciun comentariu: