Google Website Translator Gadget

marți, 1 octombrie 2013

Declaratii cu termen in octombrie 2013

Pana luni, 7 octombrie,Formular 092 Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania . Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna septembrie 2013 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar

10 octombrie :
-Formular 010.Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

-Formular 020.Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane.Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

-Formular 070.Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

-Formular 096.Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, . Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA.

15 octombrie:

-Situatia livrarilor de tigarete pentru luna august se depune de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.

-Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna septembriese depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcool etilic si alte produse alcoolice).

-Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna august se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

-Situatia cu privire la produsele accizabile pentru luna august se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.

-Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna septembriese depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

-Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna septembriese depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.

-Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna septembriese depun de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.

Declaratia Intrastat, se depune de catre toti operatorii economici intregistrati in scopuri de TVA care realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene ce depasesc pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an. Pragurile statistice se stabilesc separat si pot avea valori diferite pentru introduceri si respectiv expedieri intracomunitare de bunuri.Pentru acest an ,pragurile valorice au fost stabilite prin Ordinul INS nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2013 , publicat in Monitorul Oficial nr. 9 din 7 ianuarie 2013.Acestaprevede urmatoarele praguri :
 • pentru introduceri intracomunitare: 500.000 RON.
 • pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON.
 • Sub aceste praguri ,operatorii economici sunt scutiti sa transmita declaratia Intrastat.
  Declaratia Intrastat se depune numai electronic prin utilizarea uneia din urmatoarele metode:
  • online utilizand aplicatia pusa la dispozitie de INS;
  • offline utilizand softul pus la dispozitie de INS.

  -Formular 100 Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie 2013. 
  Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si a cheltuielilor corespunzatoare trimestrului III, formular 104.

  -Formular 112.Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii august. 

  -Formular 224.Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate  obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania - pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie2013.

  -Formular 300.Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie2013, sau cu termen trimestrial ,pentru trim. III

  -Formular 301.Decontul special de taxa pe valoarea adaugata , se depune de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3) pentru care se datoreaza TVA, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

  -Formular 307. (descarcati noul formular de aici )Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata, care a fost modificat recent prin Ordinul ANAF nr. 2223/2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 548 din 29 august,se depune de catre persoanele impozabile: pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de catre persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 640/2012;
  Au obligatia intocmirii si depunerii formularului 307 si persoanele impozabile care au solicitat anularea inregistrarii de TVA intrucat cifra de afaceri nu a depasit plafonul de scutire si care trebuie sa efectueze regularizarile prevazute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal sau sa ajusteze baza de impozitare conform prevederilor art. 138 din Codul fiscal, pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

          Cu alte cuvinte, in cazul solicitarii anularii inregistrarii in scopuri de TVA  se depun 096 si 307 .

  -Formular 311..Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. a fost modificat recent , prin Ordinul nr. 2224/2013, publicat in Monitorul Oficial, nr. 549 din 29 august 2013.Noul model, se poate descarca de  aici.Se depune pana la 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta: livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA.

  -Formular 390 VIES..Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna septembrie 2013.

  -Formular 394 pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna septembrie 2013 de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara. Nu uitati ca formularul 394 nu se depune pe zero!
  - Declaratia la Fondul de mediu vezi mai multe detalii aici 


  Niciun comentariu: