Google Website Translator Gadget

joi, 31 octombrie 2013

IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII-ELEMENTE NOI ADUSE DE NORMELE LA CF IN 2013

Baza legala: HG 84/2013, Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare; HG44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal cu modificari si completari ulterioare; OG 8/2013
Prevederile art.57 din Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare aduc precizari in legatura cu determinarea impozitului lunar, final, retinut la sursa de catre platitorii de venituri. Astfel, ca regula generala, impozitul lunar se calculeaza la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul.
Baza de calcul se calculeaza ca si diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
• deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
• cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
• contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro.
Prin modificarile aduse de Normele de aplicare a Codului fiscal cu modificari si completari ulterioare, baza de calcul se extinde si la urmatoarele venituri:
• indemnizata lunara a asociatului unic;
• drepturile de natura salariala acordate de angajator persoanelor fizice ulterior incetarii raporturilor de munca;
• sumele reprezentand drepturile prevazute la pct. 68 lit. c1) si l1) din Codul fiscal;
• incepand cu 01 februarie 2013 conform OG8/2013 s-a introdus reglementarea potrivit careia in cazul veniturilor reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.

Conform HG. 84/2013 se aduc completari ce constau in urmatoarele:
• veniturile reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile;
• sunt considerate venituri realizate in afara functiei de baza, iar impozitul se calculeaza, se retine la data efectuarii platii si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii.
Modificarile aduse la Normele de aplicare a Codului fiscal conform pct.68 referitoare la aplicarea dispozitiilor privind definirea veniturilor din salarii precizeaza urmatoarele:
“c1) sumele reprezentand platile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie;
l1) sumele reprezentand platile compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, conform legii, precum si sumele reprezentand platile compensatorii calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii;
n5) remuneratia platita avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfasurata in cadrul societatii civile profesionale de avocati si societatii profesionale cu raspundere limitata, potrivit legii.”
Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Niciun comentariu: