Google Website Translator Gadget

joi, 31 octombrie 2013

Tichetele de cresa


             Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor de cresa, reglementarile fiind stipulate de Legea nr. 193/2006. 
                Tichetul de cresa reprezinta un beneficiu extrasalarial pe care un angajator il poate acorda propriilor angajati.Acesta se acorda numai daca angajatorul doreste acest lucru.Nu este obligatoriu .
                 Pentru sumele acordate in tichete de cresa in limitele impuse de lege, atat angajatorii cat si angajatii sunt scutiti de plata taxelor salariale, doar angajatul platind 16% impozitul pe venit. Tichetele de cresa se pot acorda numai angajatilor care au copii cu varste cuprinse intre 0-3 ani, dar care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.

-    valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 430 lei, potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1.317/2006, cu modificarile ulterioare.
                Angajatii pot beneficia de acestea doar daca depun urmatoarele documente:
  • cerere pentru acordarea tichetelor de cresa;
  • actul doveditor eliberat de cresa sau, dupa caz, unitatea educationala la care este inscris copilul;
  • declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte sau, dupa caz, tutorele nu beneficiaza de tichete de cresa;
  • declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte nu beneficiaza de concediul si indemnizatia care se acorda pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • livretul de familie eliberat potrivit Hotararii Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie, cu modificarile ulterioare. In situatia in care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi insotita de copia certificatului de nastere al copilului sau a extrasului de nastere. In cazul in care s-a prezentat extrasul de nastere, beneficiarul tichetelor de cresa are obligatia ca in termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere sa depuna copia acestuia la angajator;
  • alte documente solicitate de angajator, dupa caz, potrivit regulamentului intern prevazut la pct. 9.1.


Niciun comentariu: