Google Website Translator Gadget

marți, 1 octombrie 2013

Rosia Montana ,un punct de vedere

      Din punctul meu de vedere ,ar fi mai bine sa nu se mai  faca nimic acolo,daca distruge mediul .Problema e ,ca zona e deja poluata,din cauza exploatarilor anterioare.Nu s-a facut nimic acolo,din partea statului,pentru ecologizarea zonei ,de peste douazeci de ani . Ne asteptam sa faca de acum incolo ?
Proiectul atat de controversat click aici
 Asta nu prea suna bine :Al 13 ,,Se mandatează Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ca, la cererea RMGC, să reconfigureze perimetrele miniere adiacente din zona Roşia Montană pentru realizarea de lucrări de construcţii necesare stocării produselor miniere, a sterilului şi a produselor reziduale aferente proiectului minier, astfel cum sunt descrise în studiul de impact asupra mediului, cu condiţia de a nu se bloca accesul la resursele/rezervele minerale solide şi fără a aduce atingere drepturilor dobândite anterior de terţi prin alte licenţe miniere." 
Ar mai fi si acest articol ,,. După articolul 45 se introduce un nou articol, art. 451, cu următorul cuprins:
„Art. 451
- În vederea implementării proiectelor miniere, titularii licenţelor de exploatare pot dobândi drepturi reale asupra terenurilor aflate în cadrul perimetrelor miniere, fără a se urma procedurile prevăzute de art. 45 alin. (5) şi următoarele,inclusiv de la formele asociative cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările şi completările ulterioare."
Este intr-adevar cam permisiv acest proiect .
''Licenţa de exploatare care va cuprinde următoarele elemente:
a) durata de valabilitate a Licenţei de exploatare este extinsă, în condiţiile art. 5 pct. II.1 din prezenta lege, cu respectarea perioadei solicitate şi rezultate din studiul de fezabilitate al proiectului depus de Titularul Licenţei de exploatare la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, împreună cu documentaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât o prelungire să nu depăşească 20 de ani;
b) cuantumul redevenţei este stabilit la nivelul de 6%, în condiţiile art. 6 alin. (1);
c) se instituie posibilitatea plăţii redevenţei în natură, în condiţiile art. 6 alin. (2);''
Merita aceasta redeventa +locurile de munca ,sacrificarea definitiva a zonei ?
Inlocuirea sa cu un program de ecologizare a zonei ,ar fi mai nimerita .Dar e prea costisitor pentru stat .Asa ni s-a spus .Ce e de facut ?
,,

Niciun comentariu: