Google Website Translator Gadget

sâmbătă, 27 martie 2010

Despre depunere bilant

- Cererea de depunere situaţie financiară anuală

Atentie aici – sub casuta cu opis, treceti cu pixul “Note explicative – ___ file” – deoarece acest lucru nu este specificat in modelul de cerere, dar asa cer cei de la ONRC.

- Situaţia financiară anuală la 31.12.2009 – F 10, F 20, F30 si F 40 – semnată şi ştampilată de persoanele în drept conform legii, deci de administrator si de contabil sef sau expert contabil – aplicatie aici
- Adresa inaintare situatii financiare la 31.12.2009
- Imputernicire din partea firmei care depune – in cazul in care merge expertul contabil si le depune
Atentie in acest caz – in cererea de la punctul 1, dupa “Doamnă/Domnule Director” (sus), incepeti cu numele administraotorului, iar la randul care incepe cu “prin” treceti numele expertului sau a persoanei care depune, iar la randul care incepe cu “conform” treceti – prin imputernicire.
- Raport administrator
- Propunere de distribuire a profitului realizat/acoperire a pierderilor
- Declaraţie pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr.82/1991
- Proces verbal al adunării generale a asociaţilor/acţionarilor
- Note explicative – 10 la numar
- Balanta

ATENTIE MARE – PE DOSAR TREBUIE SA TRECETI (ca in poza de mai jos):
- IN COLTUL DIN DREAPTA SUS, URMATOARELE – NR. DE INREGISTRARE LA REG. COM (ADICA J___/_____/______), SI SUB NUMAR – BILANT LA 31.12.2009
- PE LA MIJLOC – NUMELE FIRMEI SI CODUL FISCAL

Costuri depunere:
- 14 RON – pentru SC cu cifra de afaceri < 10.000.000 ron - 74 RON - pentru SC cu cifra de afaceri > 10.000.000 ron

Celelalte persoane juridice (operatori economici) care nu sunt societăţi comerciale şi întocmesc situaţii financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare – depun situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Sursa:contacafe.ro,cabinetexpert.ro

Niciun comentariu: