Google Website Translator Gadget

miercuri, 31 martie 2010

Proiect modificare vector fiscal

Proiectul vizeaza modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, fiind introdus un nou articol, 41, cu privire la obligatiile fiscale ce se inscriu in vectorul fiscal.

„Art.41. Categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a). Taxa pe valoarea adaugata;
b). Impozitul pe profit;
c). Accizele;
d). Impozitul la titeiul din productia interna;
e). Impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
f). Contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
g). Contributia de asigurari pentru somaj;
h).Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
i). Contributia de asigurari sociale;
j). Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
k) Contributia pentru concedii si indemnizatii.”

Vectorul fiscal este o informatie atasata datelor de identificare ale contribuabililor si care defineste obligatiile permanente ale acestora.

Aceasta informatie este necesara pentru identificarea contribuabililor care nu isi indeplinesc obligatia de a depune declaratiile, prin verificarea incrucisata a informatiei existente in vectorul fiscal cu declaratiile efectiv depuse de contribuabil.

Categoriile de obligatii fiscale de plata datorate conform legii se completeaza pe baza informatiilor comunicate de Registrul Comertului din constatarile proprii ale organului fiscal si pe baza informatiilor comunicate de contribuabil prin depunerea formularului 010 “ Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica” sau 020 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiune pentru persoane fizice romane cu domicilul in Romania”.

Modificarile intervenite in datele declarate initial in vectorul fiscal vor fi anuntate organului fiscal competent.

In acelasi context, ANAF modifica prin acest proiect si modelul formularului Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010) noul formular .

Depunerea declaratiei 010

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica se completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.

Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia se depune, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit sau reprezentant legal, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat;
- pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Sursa avocatnet.ro

Niciun comentariu: