Google Website Translator Gadget

joi, 4 martie 2010

Obligatii fiscale valabile in luna martie 2010

Obligatii fiscale valabile in luna martie 2010




















































































































































TermenObligatiaCategorii de contribuabiliBaza legala cu modificarile si completarile ulterioare
5 martieDepunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatieAntrepozitarii autorizati pentru productie/depozitareHG 1620/2009

pana la 1.04.2010:

alin. (7) al pct. 23.1 de la titlul VII;

de la 1.04.2010: alin. (11) al pct. 113.1
15 martieDepunerea Declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica Formular 204 pentru anul 2009Asociatiile fara personalitate juridica, prin asociatul desemnatC.F.art.86 alin. (4)
Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna ... Formular.Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.HG 1620/2009
Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatieAntrepozitarii autorizati pentru depozitareHG 1620/2009

pana la 1.04.2010:

alin. (9) al pct. 23.1 de la titlul VII;

de la 1.04.2010: alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
Depunerea situatiei privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accizeOperatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.HG 1620/2009

pana la 1.04.2010:

alin. (27) al pct. 22 de la titlul VII

de la 1.04.2010

alin. (25) al pct. 111
Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice FormularOperatorii economici care detin autorizatii de utilizator finalHG 1620/2009

pana la 1.04.2010 : alin. (15) al pct. 51.3 de la titlul VII;

de la 1.04.2010: alin. (22) al pct. 82
Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase FormularAntrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala)HG 1620/2009

pana la 1.04.2010:

alin. (9) al pct. 28 de la titlul VII
Transmiterea on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala

Formular
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuiaPana la 1.04.2009: art.197 C.F.

De la 01.04.2009:

art. 20655 CF
Depunerea situatiei privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelor pentru luna precedentaAntrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilateC.F.art. 237 (se abroga din 1aprilie 2010)
Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2010Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform CF art. 71C.F.art.82 alin. (3)
Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri
Formular 390 VIES
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal..C.F. art. 1564

OPANAF 77/2010
25 martiePlata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trim. II 2010Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machineOUG 77/2009

Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. i
Plata taxelor aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto si pariuri mutuale - pentru anul in cursCompania Nationala "Loteria Romana" - S.A.OUG 77/2009

Art. 14 alin. (2) lit. c)

si OPANAF 1451/2010
Depunerea Declaratiei privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc Formular 105Declaratia se depune pentru pozitiile 3-7 si 8-9 din Nomenclatorul cuprins in OPANAF 1451/2010OUG 77/2009

Art. 14

si OPANAF 1451/2010
Depunerea Declaratiei privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc Formular 105Organizatorii de jocuri de noroc. Declaratia se depune pentru pozitiile 10, 13 si 14 din Nomenclatorul cuprins in OPANAF 1451/2010OUG 77/2009

Art. 14

si OPANAF 1451/2010
Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania Formular 224 pentru luna precedentaPersoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in RomaniaC.F.art.60

OMEF 2371/07
Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

Formular
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabileC.F.art. 19210 (pana la 1.04.)

Art. 20650 dupa 1.4.2010
Depunerea Declaratiei privind accizele

Formular 103
Orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabilePana la 1.04.2010

art. 194 si 214

Dupa 1.04

C.F.art. 20652 si Art.214

OPANAF 101/2008
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.

Lunar

Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.

Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru)

Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an)
OPANAF 1746/2008
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata

Formular 301
Persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d) si f) - g) (vezi instructiuni de completare formular 301)C.F. art. 1563

alin. (2)

OPANAF 75/2010
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 privind:

- Calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedenta
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursã impozitul pe venit . Se declarã si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidentiC.F.art.52 alin. (3), art. 58 si 116

OG 92/03 art.81

OPANAF 101/08
- Declararea impozitului pe titeiul de productie interna pentru luna precedentaOrice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia internaC.F.art. 217

OPANAF 101/2008
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale Formular 102

- pentru luna precedenta
Platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrialOG 92/03 art. 111 alin. (6)

OPANAF 101/08

Niciun comentariu: