Google Website Translator Gadget

luni, 1 martie 2010

Cheltuieli deductibile

Ce cheltuieli puteti face pe firma, fara a intra in vizorul ANAF


Auzim tot mai des in jurul nostru intrebari de genul: putem sa facem cheltuieli pe societate? Este bine sa facem? Si daca da, ce cheltuieli?


In primul rand, trebuie sa subliniem faptul ca avantajul de a trece cheltuielile, facute de un patron, pe societatea sa comerciala consta in aceea ca isi poate deduce TVA aferenta. Astfel va “simti” ca produsele sunt mai ieftine. Totusi, acest avantaj este valabil numai pentru societatile platitoare de TVA.


Ce cheltuieli putem sa facem “pe firma”? Orice fel de cheltuieli. Sunt insa toate cheltuielile deductibile la calculul impozitului pe profit? Raspunsul este nu. Cheltuielile pentru mancare sau bautura, haine, intra la cheltuielile de protocol. Acestea sunt deductibile limitat, in limita a 2% din profit! In limita a 2% din profit, TVA aferenta cheltuielilor de protocol poate fi dedusa sau nu, in functie de procedura stabilita cu contabilul dvs, iar in cazul in care se depaseste aceasta limita, TVA aferenta nu se deduce, iar cheltuielile respective sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Tot pe banii societatii comerciale pot fi achizitionate diverse bunuri sau servicii. Pentru ca aceste cheltuieli sa fie deductibile, ele trebuie sa ajute la realizarea obiectului de activitate al societatii. Bineinteles ca bunurile achizitionate trebuie inventariate iar, in cazul unui control al Garzii Financiare sau al Administratiei Financiare, va trebui sa sustineti necesitatea lor in fata inspectorilor care va controleaza.

Art 21 alin 1 Cod fiscal spune :(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.
Cheltuieli deductibile


- cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;
- cheltuielile cu lucrarile executate si serviciile prestate de terti, precum si cele efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru clienti;
- chiria aferenta spatiului in care se desfasoara activitatea, cea aferenta utilajelor si altor instalatii utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere;
- dobanzile aferente creditelor bancare si cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare;
- cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizarile corporale si necorporale, inclusiv pentru stocurile detinute, precum si primele de asigurare pentru asigurarea de risc profesional potrivit legii;
- cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, cand acestea reprezinta garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii independente a contribuabilului;
- cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii, cu energia si apa; cu transportul de bunuri si de persoane; cu impozitele, taxele, altele decat impozitul pe venit;
- cheltuieli de natura salariala si cele reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte contributii obligatorii pentru contribuabil si angajatii acestuia;
- cheltuielile cu amortizarea, in conformitate cu reglementarile Titlului II din Codul Fiscal, precum si valoarea ramasa neamortizata a bunurilor si drepturilor amortizabile instrainate, determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe costuri in cursul exploatarii si limitata la nivelul venitului realizat din instrainare;
- cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria (rata de leasing) in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
- cheltuielile cu pregatirea profesionala pentru contribuabili si salariatii lor;
- cheltuielile cu functionarea si intretinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit intelegerii din contract, pentru partea aferenta utilizarii in scopul afacerii;
- cheltuielile de reclama si publicitate care reprezinta cheltuieli efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare cand reclama si publicitatea se efectueaza prin mijloace proprii. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor si alte cheltuieli efectuate in scopul realizarii veniturilor.
Incepand cu 1 ianuarie 2010 sunt, de asemenea, cheltuieli deductibile si cele efectuate pentru intretinerea si functionarea spatiilor folosite pentru desfasurarea afacerilor chiar daca documentele sunt emise pe numele proprietarului, si nu pe numele contribuabilului.
nota mea : normele metodologice la art 22 (link) specifica  "În sensul art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile şi următoarele:
a) cheltuielile efectuate cu editarea publicaţiilor care sunt înregistrate ca retururi în perioada de determinare a profitului impozabil pe baza documentelor justificative şi în limita cotelor prevăzute în contractele de distribuţie, cu condiţia reflectării în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor potrivit reglementărilor contabile;

b) cheltuielile generate de taxa pe valoarea adăugată ca urmare a aplicării proratei, în conformitate cu prevederile titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, precum şi în alte situaţii când taxa pe valoarea adăugată este înregistrată pe cheltuieli, în situaţia în care taxa pe valoarea adăugată este aferentă unor bunuri sau servicii achiziţionate în scopul realizării de venituri impozabile;

c) cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor comerciale înstrăinate, potrivit legii.

d) dobânzile şi daunele-interese, stabilite în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane rezidente/nerezidente sunt cheltuieli deductibile pe măsura înregistrării lor;

e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;

 f) cheltuielile efectuate pentru transportul salariaţilor la şi de la locul de muncă;

g) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată plătită într-un stat membru aferentă unor bunuri sau servicii achiziţionate în scopul realizării de venituri impozabile.

h) cheltuielile privind serviciile care vizează eficientizarea, optimizarea, restructurarea operațională și/sau financiară a activității contribuabilului."

Cheltuieli cu deductibilitate limitata


- cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul.
Update:23.05.2012: Afost adoptata tacit propunerea pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Initiatorii propun majorarea limitei de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizare de la 3 la mie la 5 la mie din cifra de afaceri, proiectul fiind respins de Comisia pentru buget, finante.
- cheltuielile de protocol ocazionate de acordarea unor cadouri, tratatii si mese partenerilor de afaceri, efectuate in scopul afacerii, in limita unei cote de 2% din baza de calcul;
- cheltuieli reprezentand cotizatii platite asociatiilor profesionale si contributii profesionale obligatorii platite organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii si datorate potrivit legii;
- cheltuielile cu indemnizatia de delegare si detasare in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
- cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual si acordate pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca, sub forma: ajutoarelor de inmormantare, ajutoarelor pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarelor pentru bolile grave sau incurabile, inclusiv proteze, ajutoarelor pentru nastere, tichetelor de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, cadourilor pentru copiii minori ai salariatilor, cadourilor oferite salariatelor, contravalorii transportului la si de la locul de munca al salariatului, costului prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt deductibile in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 150 lei;
- pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevazute de actele normative in materie;
- cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii, precum si cele reprezentand tichetele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;
- contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru o persoana;
- prima de asigurare voluntara de sanatate, conform legii, in limita echivalentului in lei a 250 euro anual pentru o persoana;
- cheltuielile efectuate atat pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;


- dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a BNR;
- cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul care se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.
- cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat.


Sursa: Curierul National
Up date :
- cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
- cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul determinata ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.


Studiu caz link
Up date :  15 sept 2011 : Incepand cu 5 septembrie 2011, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:
- cheltuielile efectuate de operatorii economici cu evaluarea/ reevaluarea activelor fixe corporale care apartin domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, primite in administrare concesiune, dupa caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate;
- cheltuielile efectuate de operatorii economici cu inscrierea in cartile funciare sau cartile de publicitate imobiliara, dupa caz, a dreptului de proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor publice primite in administrare concesiune, dupa caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate.
Up date 01.01.2012  Conform modificarilor aduse prin OUG 125/2011, se poate deduce cheltuiala cu benzina si TVA aferenta in limita a 50% din sumele inscrise in documentele de achizitie (bonurile de benzina) pentru autovehiculele vizate de art. 21 alin. 4 lit. t si art. 1451 din Codul fiscal , folosite de manageri sau alti salariati, indiferent daca este vorba de autovehicule aflate in proprietatea societatii ori folosite cu alt titlu (leasing, inchiriere, comodat).
Update 03.07.2012 :
Cheltuieli deductibile limitat de la 01.07.2012
-cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice sunt deductibile 50 % pentru cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii
- cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului.Aceasta prevedere s-a extins si asupra venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla(sistem real de impozitare in cazul PFA)

Niciun comentariu: