Google Website Translator Gadget

marți, 9 martie 2010

Noul cont pentru imobilizarile in curs de aprovizionare


Noul cont pentru imobilizarile in curs de aprovizionare


Ordinul 3055/2009 aduce noutati in planul de conturi pentru imobilizari, si anume faptul ca sunt reflectate distinct în contabilitate, acele imobilizari corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 22 Imobilizari corporale în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general).

Aceasta este o grupa distincta de grupa imobilizarilor in curs de executie (grupa 23)

Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.

In acest scop este necesar sa se asigure:

a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate si înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignatie se receptioneaza si înregistreaza distinct ca intrari în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistreaza în conturi în afara bilantului;

b) în situatia unor decalaje între aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entitatii, se procedeaza astfel:

- bunurile sosite fara factura se înregistreaza ca intrari în gestiune atât la locul de depozitare, cât si în contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor însotitoare;

- bunurile sosite si nereceptionate se înregistreaza distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;

c) în cazul unor decalaje între vânzarea si livrarea bunurilor, acestea se înregistreaza ca iesiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:

- bunurile vândute si nelivrate se înregistreaza distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilantului;

- bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistreaza ca iesiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât si în contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;

d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistreaza la intrari si, respectiv, la iesiri, atât în gestiune, cât si în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.

Noua grupa introdusa :

22. IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE se compune din:

223. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii în curs de aprovizionare (A)

224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale în curs de aprovizionare (A)

Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de

aprovizionare.

Conturile din aceasta grupa sunt conturi de activ.

În debitul conturilor din grupa 22 “Imobilizari corporale în curs de aprovizionare” se înregistreaza:

- valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (404).

În creditul conturilor din grupa 22 “Imobilizari corporale în curs de aprovizionare” se înregistreaza:

- valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (213, 214).

Soldul conturilor reprezinta valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

Niciun comentariu: