Google Website Translator Gadget

vineri, 12 martie 2010

Modificare cod fiscal


Legea nr. 24/2010 pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Legea nr. 24/2010 pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 143 din 4 martie 2010.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. — Articolul 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica terenului aferent cladirii utilizate de persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. b), alin. (2) si alin. (4).”
2. Dupa alineatul (7 1 ) se introduce un nou alineat, alineatul (7 2 ), cu urmatorul cuprins:
„(7 2 ) Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, precum si de la plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile, fanete si paduri, în suprafata de pana la 5 ha, se aplica pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

Niciun comentariu: